OBCHODNÉ PODMIENKY

Predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bebeauty.sk

Prevádzkovateľ 

Fin Tn COR, s. r. o., Horný Šianec 235/13, Trenčín 911 01, IČO: 54203163, DIČ: 2121603319

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42778/R

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je spoločnosť Fin Tn COR, s. r. o.

E-mail: luxusnemihalnice@gmail.com (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

OBJEDNÁVANIE

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 72 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: Na dobierku v hotovosti / platbou kreditnou kartou.  Platba je možná iba v EUR/CZK/

 

PLATBA PRI DODANÍ TOVARU

Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky mailom.

DORUČENIE TOVARU

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke.

Tovar zasielame v rámci územia Slovenskej republiky 4,00€  a Českej republiky 5,00€

 

DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov doručenie do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.0

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

OBJEDNÁVANIE

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez
udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

CENY

Predávajúci nie je platcom DPH.

Cena uvedená pri jednotlivom tovare je konečnou cenou tovaru.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej
objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar na vrátenie musí byť:, * nepoškodený a kompletný .

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný:* 

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

* b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene
(predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

* c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie …) v prípadoch, kedy je zjavné pochybenie na strane predávajúceho.

Po splnení podmienok týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

* a) prevziať tovar naspäť,

* b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov týchto Obchodných podmienok nebude
predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

REKLAMÁCIA TOVARU  

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok
oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona SR č 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”). Zásady a postup pri
vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. 

 

POVINNOSŤ PREVZIAŤ  TOVAR

Zákazník je povinný dodaný tovar prevziať. Ak ste spotrebiteľom a nákup tovaru ste si rozmysleli, oznámte, prosím, odstúpenie od Zmluvy (pozri možnosť spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy vyššie) ešte pred odoslaním tovaru.
Ak zákazník tovar odmietne prevziať alebo ho neprevezme v odbernej lehote, resp. sa inak vyhýba prevzatiu tovaru a prepravná spoločnosť predávajúcemu tovar vráti ako neprevzatý, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady s tým spojené, najmä poplatky prepravcov tovaru spojené s jeho vrátením predávajúcemu v zmysle ich platných cenníkov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky, kontaktujte nás.

0
0
Košík
Košík je prázdnyNaspäť do obchodu