OBCHODNé PODMIENKY

Pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bebeauty.sk

 

PROVOZOVATEL ESHOPU

FIN TN COR, s. r. o.

Horný Šianec 235/13 911 01 Trenčín

IČO: 54203163

DIČ: 2121603319

Firma je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42778/R

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Predávajúcim je spoločnosť FIN TN COR, s. r. o.

E-mail: luxusnemihalnice@gmail.com (ďalej len predávajúci).

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

OBJEDNÁVANIE

Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 72 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba môže prebiehať nasledovnými spôsobmi: Na dobierku v hotovosti / platbou kreditnou kartou.  Platba je možná iba v EUR/CZK/

 

PLATBA PRI DODANÍ TOVARU

Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky mailom.

 

DORUČENIE TOVARU

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

Tovar zasielame v rámci územia Slovenskej republiky 4,00€  a Českej republiky 5,00€

Hodnota nákupu nad 50,00 € je dodanie tovaru ZDARMA.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

 

DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov doručenie do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

OBJEDNÁVANIE

Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez
udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho telefonicky alebo e-mailom.

Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

CENY

Predávajúci nie je platcom DPH.

Cena uvedená pri jednotlivom tovare je konečnou cenou tovaru.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej
objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
Tovar na vrátenie musí byť:, * nepoškodený a kompletný .

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný:* 

a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky, dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,

* b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene
(predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

* c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie …) v prípadoch, kedy je zjavné pochybenie na strane predávajúceho.

Po splnení podmienok týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

* a) prevziať tovar naspäť,

* b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov týchto Obchodných podmienok nebude
predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady. Produkty k reklamácii treba odoslať predávajúcemu späť do 14 kalendárnych dní * Zabalené v originálnom balení. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

POSTUP REKLAMÁCIE

Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
*Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho.

 

REKLAMÁCIA TOVARU

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci.
Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len “reklamácie”) bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok
oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona SR č 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”). Zásady a postup pri
vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.
Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru, ako sa
vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho:

FIN TN COR, s.r.o.

Horný Šianec 235/13 

911 01 Trenčín

* Kupujúci zasiela tovar k reklamácii na svoje náklady, balíčky na dobierku neprijímame.
V prípade nedodržania pokynov, môže predávajúci reklamáciu zamietnuť.

 

KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar, ktorý si zvolil z internetového obchodu jeho vložením do tzv. nákupného košíka – kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“, ktoré je umiestnené pri jednotlivom tovare, a to v množstve, ktoré si u jednotlivého tovaru zvolil a zaväzuje sa za objednaný tovar zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu.

 

POVINNOSŤ PREVZIAŤ  TOVAR

Zákazník je povinný dodaný tovar prevziať. Ak ste spotrebiteľom a nákup tovaru ste si rozmysleli, oznámte, prosím, odstúpenie od Zmluvy (pozri možnosť spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy vyššie) ešte pred odoslaním tovaru.
Ak zákazník tovar odmietne prevziať alebo ho neprevezme v odbernej lehote, resp. sa inak vyhýba prevzatiu tovaru a prepravná spoločnosť predávajúcemu tovar vráti ako neprevzatý, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady s tým spojené, najmä poplatky prepravcov tovaru spojené s jeho vrátením predávajúcemu v zmysle ich platných cenníkov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej objednávky, kontaktujte nás.

0
0
Košík
Košík je prázdnyNaspäť do obchodu